Samarbeids- og foreldreutvalg

Medlemmer skule- og barnehageåret 2023-2024

Leiar: Ragnhild Steigen Nedrebø

Representantar barnehage:

Anna Blawat - tilsette 

Mons Markmanrud - foreldre Knøttene

Repersentantar skule:

Rannveig Øvrebø - andre tilsette

Caroline Ytrenes Sæle- lærar

Klassekontakt 4.-7. trinn: Irene og Elin

Klassekontakt 3. trinn: Espen

Klassekontakt 1.-2. trinn: Yvonne

Politisk representant: Berit Hopland