Informasjon om skulen

Sjernarøy oppvekstsenter består av skule, barnehage og SFO. 

Barnehagen slik me kjenner den i dag, opna i 2011 og har lyse og fine avdelingar. Uteområdet vårt blei oppgradert i 2022 og nye leikeapparat og uteplassar er i bruk kvar dag. Barnehagen er omgitt av flotte naturområder og me har eigen strand og brygge der me bruker havet og sjøen så ofte me kan. 

I barnehagen har me to avdelingar. 

  • På avdeling Knøttene går det 6 småbarn.
  • På avdeling Kompisane går det 12 barn i alderen 3-5 år. 

I barnehagen er me 5 tilsette. Me har og samarbeid med Fogn og Ombo barnehage. 

I SFO har me 14 barn og to tilsette. 

Dei fleste barna har 60% plass i SFO, noko som gjer opphaldstid onsdag, torsdag og fredagar. Måndagar og tysdagar er me 5 barn i SFO. 

Me har tett samarbeid SFO og barnehage. Dette er for å gje ungane ein best mogleg overgang frå barnehage til skule. 5-åringane våre er med på uteskule i lag med 1.-2. klasse og er med på SFO jamleg. 

I skulen er me delt inn i fådelte klassar. 

  • 1.-2. trinn har 5 elevar
  • 3. trinn har 10. elevar
  • 4.-7. trinn har 15 elevar

Me samarbeidar mykje på tvers av trinn. Me ser at elevane våre trivs i lag og har eit enda større læreutbytte i større grupper i nokre fag, medan andre fag deler me dei inn i mindre grupper. 

Alle elevane har innvilga gratis skuleskyss. Dei kjem i 3 grupper og me startar opp med undervisning i grupper på morgonen og har og ettermiddagsundervisning når dei reiser i grupper. 

Skuledagen er delt inn i to læringsøkter med ein time felles friminutt midt på dagen. Då har me forskjellige aktiviteter som Trivselsleder, vaksenstyrte leiker, brettspel og "justdance".