Ei stor lita verd - leik, læring og lykke

Besøks- og leveringsadresse
Sjernarøyvegen 898
4170 Sjernarøy
Rektor
Alice Helgøy

Om oppvekstsenteret

Sjernarøy oppvekstsenter har i dag 17 barn i ein to-avdelings barnehage og 29 elevar i ein fådelt skule frå 1.-7. trinn. I SFO er med 14 barn. Me er 15 tilsette i skule, barnehage, SFO og byggdrift.