Meny
Velg seksjon Framside
Aubø 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Faks: 51712049 Send e-post til oss
Redaktør: Stein Særvoll
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Måndag 28/5 klokka 19.30 vil me invitere til foreldremøte for skulen og barnehagen. Håper de sett av kvelden og kjem!

Me vil informere om nye tilsettinger, tida og arbeidet i skulen og barnehagen framover og ha de foreldre med på laget når me skal bygge eit trygt og godt skulemiljø her inne på Sjernarøy oppvekstsenter.

 


I dag var endeleg dagen kommet for åpninga av det flotte nærmiljøanlegget vårt her på Sjernarøy!

Nå har dugnadsgjengen satt i gang arbeidet med å få nærmiljøanlegget på plass!          

I Finnøy kommune har vi tre oppvekstsenter, plassert på Sjernarøy, Ombo og Fogn. Sjølv om desse er ulike, og har sine eigenartar, så står dei også ovanfor mange av dei same utfordringane, og vil vera tente med eit godt samarbeid mellom dei ulike oppvekstsentra. For at dette i enno større grad skal skje, har kommunalsjef for oppvekst i Finnøy kommune vedteke at det skal opprettast ei stilling som virksomhetsleiar for dei tre oppvekstsentra. Det skal framleis vere rektor på kvart oppvekstsenter, men virksomhetsleiaren, som også er rektor for eit oppvekstsenter, vil ha eit overordna ansvar for økonomi, budsjettstyring og personal. Det er viktig å understreke at det er rektor ved dei ulike oppvekstsentra som framleis vil ha den daglege oppfølginga med sine tilsette, og at virksomhetsleiaren i størst grad orienterer seg inn mot rektornivået. Dei to rektorane som ikkje er virksomhetsleiar, vil ha noko meir undervisning som ein fylgje av denne endringa.   Håvard Østhus, rektor ved Fogn oppvekstsenter, er tilsett i stillinga som virksomshetsleiar frå og med 1. august 2018.