Meny
Velg seksjon Framside
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

SFO-tilbodet gjeld for alle elevar på 1.-4. trinn. Frå og med skuleåret 2020-2021 vil SFO vera gratis for elevar på 1. trinn. Du må likevel melde på eleven gjennom det ordinære skjemaet. 

Skal du seie opp plass i SFO, så er oppsigelsestida to månedar rekna frå den 1. i påfølgande månad.

 Her finn de informasjon om pris for plass i SFO samt søknads- og endringsskjema. 

Søknadsfristen er 15. april


For dei som ynskjer barnehageplass frå august 2023, eller å søkje om å byte barnehage, så er fristen for å gjera dette 1. mars. På Stavanger kommune sin nettstad finn de meir informasjon om dette.

Endeleg kunne heile barnehagen leike oppå haugen!

2. januar tok alle skolene i Stavanger i bruk Vigilo som administrativt system for elever, timeplan, fravær og karakterer. Oppvekst- og administrasjonssystemet (OAS) skal etter hvert brukes for skoler, barnehager og SFO, og erstatter IST.

Systemet brukes også i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver, eksamen og rapportering til ulike nasjonale registre, som for eksempel vitnemål for opptak til videregående opplæring. 

 

 

-Vi har fått et moderne og intuitivt system for å administrere elever og skolehverdagen. Vi gleder oss til å kunne ta i bruk flere deler av Vigilo. Særlig ser vi fram til å få kommunikasjonsmodulen på plass, sier skolesjef Jørn Pedersen.
Innføringen av Vigilo som administrativt system for SFO og barnehager er foreløpig utsatt til 1. februar 2023. Dette er gjort for å sikre at verktøyet fungerer godt før det tas i bruk av de ansatte.

Les mer om Vigilo her

Tilgang til foreldre blir gitt når kommunikasjonsmodulen skrus på. Her skal vi i første omgang pilotere løsningen på utvalgte skoler og barnehager før løsningen blir tilgjengelig for alle. Pilotering vil skje i løpet av våren og hele løsningen vil være aktiv fra skolestart 23/24.