Meny
Velg seksjon Framside
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Som ein del av beredskap ved atomulukker, skal skular og barnehagar ha jod-tabletter tilgjengeleg der barn oppheld seg på dagtid. Jod-tablettene skal kun nyttast dersom det blir anbefalt av Kriseutvalget for atomberedskap. Sjernarøy oppvekstsenter vil i løpet av kort tid få jodtablettar som skal oppvarast på oppvekstsenteret og delast ut når vi får melding om dette. 
I samband med dette, krevst det at de som foreldre gir samtykke til at barnet dykkar kan ta jodtablett. Samtykkeskjema med informasjon, blir delt ut på mandag. Vi ber om at de les gjennom skrivet, signerer og returnerer til skulen eller barnehagen så snart som råd.  

På torsdag reiste heile skulen på tur til Stavanger. Me delte oss opp i klassar og besøkte mellom anna kunstmuseet, barnemuseum, Den Katolske kyrkje og Oljemuseet.

Foreldreutvalet inviterte til påskefrokost i dag! 

Politikarane i kommunen vår har vedteke at alle skular skal diskutere lekser både i elevråd, i FAU/foreldremøte og i personalet. Så skal ein vurdere å endre skulen sin leksepraksis, mellom anna vurdere å prøve ut leksefri skule.
Forsking rundt lekser gir ikkje eit eintydig resultat og for nokre elevar kan lekser ha ein positiv effekt, mens det for andre kan vere negativt.


Korleis leksene blir følgt opp - både heime og på skolen, saman med kva type lekser vi gir, har betydning. I tillegg har foreldra sitt engasjement for skulen og for eleven si læring, ein positiv effekt.

Vi inviterer med dette alle foreldre og andre interesserte til digitalt infomøte med lekser som tema.

Velkommen til temakveld om lekser 29. mars kl 18:30 – ca 19:30 på teams! 

 Vi har invitert Camilla Gramstad Hagevold (rektor Madlavoll skule) til å halde eit hovudinnlegg rundt lekser. I tillegg vil vi prøve å løfte fram synspunkt frå ulike grupper om tema.

Alice sender ut teams-invitasjon til alle foreldre i skule og neste års 1.klassingar. Dersom du ynskjer invitasjon, ta kontakt med Alice så ordnar vi det.