Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samarbeidsutvalet (SU)

Kvar grunnskule skal ha eit samarbeidsutval (SU). På Sjernarøy oppvekstsenter har me eit felles SU for barnehagen og skulen. SU skal vere eit rådgjevande og samarbeidande organ mellom foreldre og barnehage/skule. Dei har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen, og vert brukt som høyringsinstans for politikarane i viktige saker som t.d. utbygging og klassedeling.

Etter Opplæringslova skal utvalet ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette ved skulen, to representantar frå dei tilsette i barnehagen, to representantar frå foreldrerådet i skulen to representantar frå foreldrerådet i barnehagen og to representantar frå kommunen, der den eine må vere rektor ved skulen.

Referat frå møta i SU ligg under diverse dokument.