Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vedlegg
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon
Ordensreglement for Sunde skole

Trivselsreglement for Sunde skole

I høyre marg ligger trivsels/ordens-reglementet for Sunde skole.

Dette dokumentet tar utgangspunkt i Stavanger kommunes "Reglement for orden og oppførsel i stavangerskolen" 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/barnehage-og-skole/reglement-for-orden-og-oppforsel-i-stavangerskolen-2016.pdf