Informasjon om skolen

Sunde skole er en 1 - 7 barneskole i Stavanger kommune og tilhører Madla kommunedel. Sunde skole har ca. 420 barn fordelt på 20 klasser med 3 klasser på hvert trinn. Vi har ca. 60 ansatte fordelt på skole og SFO.