Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon

I tradisjon tro, i år som i fjor, er Sunde skole med på Hei Verdens omvendte julekalender.

Hver skoledag i desember åpner vi en luke og ser en ny episode om hvordan det er å være barn i Bangladesh. 
Vi skal bidra til at fattige barn i Bangladesh får gå på en god skole. Link til innsamling og der dere kan bidra med et valgfritt beløp er:

Innsamling Omvendt julekalender

 


Det er viktig å utnytte rolleleken i begynneropplæringen. Leken åpner opp for elevene sitt eget initiativ og trang til utforskning og eksperimentering. Denne lekekompetansen kan vi bruke i lese- og skriveopplæringen. Her viser vi hvordan elevene på 1. trinn skrev, leste og lekte på Sunde skole sin dyreklinikk gjennom en hel uke.

Dragonbox er et samspill mellom det digitale og det analoge, og har en god matematikkfaglig og pedagogisk forankring. Målet er at elevene skal bli oppslukt av matematikkens verden, og skape en forståelse av matematikk langt utover å pugge 2+2. Vi vet at barn er naturlige utforskere som lærer gjennom lek, og at visualisering og konkretisering gir bedre tallforståelse enn pugging. Barn får bedre tallforståelse ved å lære å kjenne tallene som mengder, i motsetning til den mer tradisjonelle instrumentelle "å lære og telle". 

Stavanger kommune skal i samarbeid med Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune etablere
hjertesone rundt flere barneskoler i Stavanger kommune.

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor foreldre og foresatte oppfordres til å ikke kjøre inn i. Det lages droppsone utenfor hjertesonen hvor
foreldre kan sette av barna. Etablering av hjertesone er et forsøk på å motivere barn og unge til å sykle
og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode
rammer for å ferdes bilfritt til skolen.

For at dette skal bli vellykket er vi avhengige av at foreldre og ansatte bruker droppsonen og respekterer
hjertesonen, dersom dere må kjøre. Det er dere som skaper de gode holdningene på deres skole.
For mer informasjon om hjertesone, se link: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone


Informasjon til foreldre og foresatte om læringsplattformen.

Barn av foresatte med samfunnskritiske yrker har rett til skoletilbud på skolen.


Ved skolestart får alle elever på trinn 1. - 5. i Stavanger utdelt et svømmefrikort.