SFO

SFO på Sunde har ca 150 barn og har 3 ulike baser. 1. trinn er i bygg 6, 2. trinn i bygg 1 og 3. og 4. trinn er i bygg 5.

Infomasjon og beskjeder legges fortløpende ut til foresatte på Vigilo

Telefon til de ulike basene:

  • 1. trinn - bygg 6: 907 54 082
  • 2. trinn - bygg 1: 990 86 129
  • 3. og 4. trinn - bygg 5: 412 00 314

Disse er kun delvis betjent. Beskjeder sendes via Vigilo