Skolestart på Sunde

Velkommen til Sunde skole.

Her finner du nyttig informasjon om oppstart på Sunde.


Onsdag 5. juni: Besøksdag skole kl. 0930 - 1100: for barn og foresatte

Møt ved inngang til bygg 6 - det gule bygget.

Rektor ønsker velkommen og leser opp gruppene som blir med sine kontaktlærere inn i klasserommene

Onsdag 5. juni: Besøksdag SFO kl. 1700 - 1800: for barn og foresatte møter i bygg 6.

Onsdag 5. juni: Foreldremøte kl. 1900 - i gymsalen
Informasjon fra skole, helse sykepleier og presentasjon av ansatte på trinnet