Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon
Første skoledag

Velkommen til 1. skoledag på Sunde skole

For skoleåret 2022 - 2023 er første skoledag torsdag 18. august 2022.


Møt opp utenfor hovedinngangen til bygg 6. Der vil rektor rope opp en og en elev. Du som elev går frem og stiller deg opp med kontaktlæreren og gruppen din.

Du må ha med mat, vannflaske og skiftetøy i ranselen. Pennal skal vi ikke bruke på en stund enda så det trenger du ikke.

De som skal på SFO blir hentet og de andre sendes hjem når skoledagen slutter. Hvis dere ønsker å hente barnet venter dere bare utenfor bygg 6.