Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon
Informasjon til foresatte om læringsplattformen

Informasjon til foreldre og foresatte om læringsplattformen

Brev til foreldre og foresatte til skoleelever i Stavanger om læringsplattformen G Suite for Education

Til foreldre og foresatte til skoleelever i Stavanger, Torsdag 28. mai har Stavanger Aftenblad et oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Stavangerskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill. Brukes på mange norske skoler Alle elevene våre bruker læringsplattformen G Suite for Education. Dette er en velutprøvd og robust løsning som brukes av mer enn halvparten av landets skoleelever i dag. Vi opplever at denne har bidratt til å gi Stavangerskolen et betydelig digitalt løft.    Elevene har sine egne kontoer i G Suite, og må bruke sine unike brukernavn og passord for å få tilgang. Når elevene er logget inn, kan de kontakte lærere og andre elever via e-post, chat eller videosamtale. Det kan de gjøre ved å søke opp navnet på den personen de ønsker å kommunisere med i kontaktlistene (unntaket er elever med hemmelig adresse) - ikke ulikt måten mange voksne bruker verktøyet Outlook på jobb. En av fordelene med å bruke kontaktlistene på denne måten, er at det reduserer sjansene for at e-poster sendes til feil mottakere, som naturligvis er en risiko i seg selv. Grundige sikkerhetsmessige vurderinger I forkant av innføringen av G Suite for Education foretok vi grundige sikkerhetsmessige vurderinger av læringsplattformen. Det gjorde vi i sammen med kommunens ressurspersoner innen IT, jus og personvern. Et av kravene til læringsplattformen var at færrest mulig personopplysninger skulle være tilgjengelige. Utgangspunktet vårt var Datatilsynets egne krav og definisjoner: Tilgangen til fornavn, etternavn og e-postadresse regnes ikke som personsensitivt innhold. Dette har ikke endret seg siden da. Til sammenligning regnes klasselister som offentlige, og der finnes det strengt tatt mer informasjon enn det som er tilgjengelig i læringsplattformen. Ny gjennomgang av løsningen I lys av Datatilsynets utspill vil vi foreta nye juridiske vurderinger av løsningen, , og vil gå gjennom alle sider ved løsningen på nytt. Inntil videre har vi derfor slått av tilgangen til kontaktlistene. Dette vil legge store begrensninger på funksjonaliteten, men vi mener dette er det mest ryddige å gjøre frem til saken er belyst.

Trygg skole For oss er det aller viktigste at barna i Stavangerskolen alltid skal være trygge – også digitalt.