Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon
Læring gjennom lek på 1. trinn

Det er viktig å utnytte rolleleken i begynneropplæringen. Leken åpner opp for elevene sitt eget initiativ og trang til utforskning og eksperimentering. Denne lekekompetansen kan vi bruke i lese- og skriveopplæringen. Her viser vi hvordan elevene på 1. trinn skrev, leste og lekte på Sunde skole sin dyreklinikk gjennom en hel uke.

Det finnes uante muligheter til skriftspråkstimulering i leken, spesielt i rolleleken. Dyreklinikkleken er et eksempel på en språkstimulerende lekesituasjon som legger til rette for skriftspråklig undring og oppdaginger, og som kan være med på å viske ut skillet mellom lek og læring.

Lekemiljøet skulle stimulere til skriving, og rommet var innredet slik at det appellerte til å ta skriften i bruk. Elevene hadde rik tilgang på skriveredskaper, og skriveutstyret var plassert slik at det rent estetisk innbød til lek, og slik at det minte om en autentisk skrivesituasjon (avtalebok, rapporter o.l).

Dyreklinikkleken:

Dyreeierne fylte ut et skjema med dyrets navn, og hvilken behandling de ønsket. Dyret trengte behandling, eller eieren ønsket bare pleie (klipping av negler, pelsvask, tannpuss osv.). Når de ankom dyreklinikken, ble de tatt godt i mot av resepsjonisten, og deretter henvist til venterommet. Dyrene ble undersøkt av dyrleger, som lyttet med stetoskop, målte temperaturen, tok røntgen og vurderte om det var nødvendig med operasjon. Vaksiner ble også gitt. På operasjonssalen ble empelvis blindtarm, fremmedlegemer og diverse andre ting operert ut. Gips og bandasjer ble flittig brukt. I etterkant av operasjonen ble dyrene passet på, undersøkt og fikk medisinen sin.

Main Image

Bilde 1 av 19