Meny
Forside
Hovedadresse Schivesgt. 21 4010 Stavanger Telefon: 51538600 Faks: 51538601 Send oss e-post
Postadresse Våland skole - Postboks 8069 4068 STAVANGER - Forus
SFO 1.klasse 926 95 880 2.klasse 930 19 205 Telefon: 3.klasse 954 38 788 Faks: 4.klasse 976 36 551
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<april 2020><<
april 2020
mtotfls
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910
Diverse dokumenter

Gå til Its Learning
Opplæringsloven kap 9a

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordningen (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Lovens kap. 9A ble endret med virkning fra 1.8.2017, og et nytt regelverk om elevens skolemiljø ble innført. Link til Opplæringslovens kap.9A finner du her Under finner du noen utdrag fra denne.

§ 9 A-2:

Retten til eit trygt og godt skolemiljø

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring."

§ 9 A-3.

Nulltoleranse og systematisk arbeid

"Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort."

§ 9 A-4.

Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

"Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå

a) kva problem tiltaka skal løyse

b) kva tiltak skolen har planlagt

c) når tiltaka skal gjennomførast

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka

e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd." Våland skoles aktivitetsplan ligger under lenken "Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø".

Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av stor betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne. Skolemiljøet i Stavangerskolen skal fremme trivselen og læringen. 

 

Udir har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Link til dette rundtskrivet finner du her.

I tillegg finnes det informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing på www.nullmobbing.no. Link til dette finnes her.

Det er utarbeidet en guide til hva ansatte på skolen skal gjøre hvis elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen. Linken finner du her

Stavanger kommune har og en side om elevenes skolemiljø.