Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Cathrine Malde
Rektor
Telefon: 51507973/ 45044889
Sissel Nord Nilsen
Avdelingsleder 1. og 2.trinn
Telefon: 51914243/ 93841982
Janne Stensland
Avdelingsleder 3. og 4.trinn
Telefon: 51912788/ 99541931
Bjørnar Gundersen
Avdelingsleder 5.-7.trinn
Telefon: 51508478/ 90583440
Anne Mette Holbek Hansen
Avdelingsleder SFO
Telefon: 51508455/ 99443048
Inger Lise Roalsø Veila
Skolekonsulent
Telefon: 51912206