Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.
Foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no. 

Helsesykepleierne  på Våland skole er Tonje Hegranes, Matias Muldal og Anne Dahlseng

mandag kl 09-14  (Tonje og Anne)

tirsdag kl. 09-12   (Matias)

onsdag kl. 09-14   (Tonje og Matias)

torsdag kl 09 -14 (Tonje og Matias

fredag kl. 09-13    (Tonje)


Kontoret ligger i u.etasje, ved siden av vaktmester kontor
Ta gjerne kontakt via Helsenorge.no, det er en trygg måte å utveksle informasjon med helsesykepleier på. Det er også mulig å sende mail, så tar vi kontakt. Obs ikke skriv sensitiv informasjon i mail.
Telefon: Tonje Hegranes 51 91 28 41  Matias Muldal  51 91 27 36  og Anne Dahlseng 51 50 79 46
Epost: tonje.hegranes@stavanger.kommune.no   / matias.muldal@stavanger.kommune.no  / anne.dahlseng@stavanger.kommune.no   

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!