topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Kikhoste
Publisert: 25.02.2015 skrive av: rh

Det er tida for influensa og andre sjukdommar.

Me har også fått melding om at ein elev hos oss har kikhoste.  Barn som er sjuke og hostar mykje, kan kanskje ha kikholste.  Dersom du har mistanke om dette, kan du kontakta fastlegen for vurdering av situasjonen.  Det kan vera greit med tidleg hjelp.

Fleire bilete frå Leseveka
Publisert: 22.02.2015 skrive av: VS

picture
 Vinnaren frå 1.-4. trinn

 

På fredag avslutta me leseveka med bokkafè og ei spanande loddtrekking. Det var rektor og leiaren av elevrådet som trakk lodda. Markus frå 2A og Adrian frå 6D vann kvar sitt gavekort på Notabene. Gratulere!

Leseveka 2015
Publisert: 22.02.2015 skrive av: VS

Veke 7 var leseveke på Bore skule. Me hadde fokus på målretting ved lesinga. I klassane og heime hadde me fokus på å lesa for å læra og lesa for å oppleva. I grupper på tvers av klassane var fokus å lesa for å gjera. Elevane las ulike oppskrifter og instruksjonar i ulike

picture
 

fag. På bileta kan de sjå noko av det elevane gjorde i gruppene.

"Mattedag"
Publisert: 30-01-2015 skrive av: rh

picture
 Kjøp og sal i butikk

 Onsdag i veke 4 var det stor aktivitet på skulen.  Det var oppgåver av ulike slag både ute og inne.  Alle oppgåvene var laga ut frå at det var matematikk som var utgangspunktet for dagen.

Det var måling av spydkast, spel og rekning, bowling og oppgåver i det nye klatrestativet.

Ein lærerik og gild dag både for små og store!

"Ulukke" i skulegarden
Publisert: 19.01.2015 skrive av: rh

Heldigvis var det denne gongen ei lita ulukke - ein ransel blei overkøyrd.

MEN det skulle vera heilt unødig at nokon køyrer inn på skuleområdet - og heilt opp til skulen.  Ranselen sto på klassen sin oppstillilngsplass.

Dette er derfor - igjen - ei påminning om at det er forbode å køyra inn på skuleområdet! 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.