topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

God jul!
Publisert: 21-12-2014 skrive av: rh

picture
 

Då er den travle førjulstida forbi på skulen og ferien har teke til.

Så har elevane fri fram til 5. januar.  Då startar skulen att til vanleg tid.

Me vil ønskja alle elevar og foreldre ei riktig god jul og ein god ferie.

 

Bruk fortau...bruk refleks!
Publisert: 05.12.2014 skrive av: rh

 Me er inne i den mørkaste tida på året og må derfor enno ein gong minna om bruk av refleks.  Me får fleire tilbakemeldinger om nesten-ulukker fordi elevar er lite synlege og oppheld seg i køyrebanen.

Ikkje minst gjeld dette elevar som tek seg fram på sparkesykkel - midt i Verdalsvegen.  Dette er ein farleg sport som fort kan gå galt. 

Foreldrekurs
Publisert: 22.09.2014 skrive av: rh

Etatskontoret følgjer opp satsinga frå i fjor med ulike foreldrekurs gjennom skuleåret.

Sjå vedlegget på sida "FAU" der du finn datoane.

Meir informasjon seinare. 

Leksehjelp
Publisert: 19.08.2014 skrive av: rh

I fjor blei det gitt tilbod om leksehjelp på 1. - 4. trinn.  Frå og med dette skuleåret blir dette noko endra.  Det er kome ei lovendring som gir skulen høve til å vurdera dette på nytt og gje andre tilbod.

På vår skule vil det bli gitt tilbod til elevar som har litt spesielt behov for leksehjelp 

 
 
.