topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Positiv leik
Publisert: 20-04-2015 skrive av: rh

Det har alltid vore - og vil nok framleis bli - ein del leik som er populær i ein periode.  Det har til dømes vore klinkekular, fotballkort og andre kort.

Dette engasjerer borna og er til ein viss grad positivt fordi dei då er aktive og leiker i lag.  Men me opplever dessverre litt for mange konfliktar i slik leik.  Dei store lurer dei små og dei er ueinige om reglar.

Me set derfor no stopp for leik der dei skal bytta eller spela for å vinna frå kvarandre.  Anten dette gjeld kular eller kort, så blir det til slutt konflikt av det.  Frå tysdag 21. april seier me derfor stopp for slik leik på skulen. 

PIS-gruppe
Publisert: 08.04.2015 skrive av: rh

Me minnar om PIS-gruppe som helsesøster skal starta for barn som har opplevd samlivsbrot.

Sjå vedlegg om dette.

Gruppa starter 29. april. 

Skuleruta neste år
Publisert: 31-03-2015 skrive av: rh

 Me gjer merksame at skuleruta neste år er endra for Bore skule.

Nokre av datoane blir annleis for vår skule enn den felles skuleruta i Klepp.  Dette på grunn av at personalet skal på seminar i april 2016.

Sjå vedlegg under Nyttig info.

"Være den du er"
Publisert: 16-03-2015 skrive av: rh

picture
 Song av elevrådet

Så var det igjen tid for elevrådet sin elevsamling. "Du må være den du er" var teksten som elevrådet song så det ljoma i gymnastikksalen.

Dei viste gjennom song og dramatisering at det er viktigare å vera seg sjølv enn å prøve å vera slik enkelte andre vil du skal vera.

Informasjon om kartleggingsprøver 1. - 4. trinn
Publisert: 09-03-2015 skrive av: CB

Våren 2015 skal skulane gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver på 1., 2. og 3.trinn. I tillegg tilbyr Utdanningsdrektoratet frivillige prøver.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.