topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Palsveka
Publisert: 20-08-2014 skrive av: rh

picture
 Godord om vennskap

Veke 35 er Palsveka på skulen vår.  Då får alle elevane repetert - eller læra for første gong - reglane me har på dei ulike stadene på skulen.

Dei har samstundes vore med på ulike gruppe-aktivitetar gjennom veka.  Og så er det avslutning i ballbingen fredag der foreldra gjerne må koma å sjå på.

NB: Samlingen i ballbingen blir kl.10.30 (ikkje 10.00).

Invitasjon til foreldremøte
Publisert: 27-08-2014 skrive av: rh

Tysdag 2. september blir det foreldremøte for dei føresette i 1. - 3. klasse.  Møtet blir kl.18.30 i gym.salen.

  • Viktig informasjon om skuleåret
  • Innslag v/elevar
  • Presentasjon av dei tilsette
  • Presentasjon av FAU

Måndag 8. september blir det tilsvarande møtet for 4. - 6. klasse. 

Leksehjelp
Publisert: 19.08.2014 skrive av: rh

I fjor blei det gitt tilbod om leksehjelp på 1. - 4. trinn.  Frå og med dette skuleåret blir dette noko endra.  Det er kome ei lovendring som gir skulen høve til å vurdera dette på nytt og gje andre tilbod.

På vår skule vil det bli gitt tilbod til elevar som har litt spesielt behov for leksehjelp 

Skulestart
Publisert: 12.08.2014 skrive av: rh

Då er første skuledag over og me håper alle fekk ein god start på det nye skuleåret.

picture
 

Me gjer for sikkerhets skuld merksame på at elevane fekk med seg Bore Nytt heim - som også ligg som vedlegg på denne sida.  Dette inneheld mykje nyttig informasjon som dei føresette bør merka seg.  Mellom anna er det sett datoar for foreldremøta i haust.

 

 
 
.