topLogoSpacer
 

Bore skule - ein Palsskule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

GOD PÅSKE
Publisert: 12-04-2014 skrive av: rh

Så er me komne til påske og ferie.  Me ønskjer elevar og foreldre ei riktig god påske og ein god ferie.

Første dag for elevane etter påske er onsdag 23. april. 

BORE SKULEKORPS 40 ÅR
Publisert: 30-03-2014 skrive av: rh

picture
 

Lørdag 29. mars feira skulekorpset vårt sitt 40-årsjubileum.  Det var ein  mest fullsatt sal i rådhuset som fekk høyra ein flott korpskonsert. Programmet besto elles av helsinger og gratulasjoner og blei avslutta med utlodning.

Ny struktur
Publisert: 27.03.2014 skrive av: rh

Då er det endeleg avgjort.  Bore skule blir ein 1 - 6 skule frå hausten 2014.  Det betyr at 7. klasse blir overført til ungdomsskulen.  Dette året blir det altså avslutning for 2 trinn før sommarferien.

Me har venta lenge på at denne saka skulle bli avgjort slik at me kan få planlagt neste skuleår.  På grunn av den økonomiske situasjonen, må me no starta ein nøye planlegging og utrekning av kor mange tilsette me kan ha til hausten.   Me må og sjå på romplanen for å finna plass til alle klassane.

Aksjon for kreftsaken
Publisert: 20-03-2014 skrive av: rh

SFO hadde onsdag 19. mars sin "årlege" aksjon med sal av produkt og utlodning.  Det var gildt å sjå at både gymsalen og kafeen var svært godt besøkt.  Etter ein time var varene utsolgt og dei kunne starta trekking av premier.

Me rettar ein stor takk til alle dei sponsorane som gav gevinstar - og sjølvsagt til personalet i SFO som har gjort ein fin innsats - noko som førte til eit resultat på litt over 30.000 kroner!! 

Leseveka
Publisert: 24.02.2014 skrive av: rh

 

picture
 

Leseveka er til ende og det er ikkje lite som er blitt lese denne veka.  Det har vore ulike aktivitetar der elevane har lese sjølv og er blitt lese for av dei vaksne.

Fredagen blei avslutta med bok-kafe og karneval.  Då var det mange ulike figurer å sjå blant dei minste.  

Alle elevane har laga kvar si bokmelding. Dei har hatt munnleg framlegg i klassen, og dei skriftlege produkta er samla i permar på biblioteket. Alle elevane kan nytta permane til å finna ei bok som dei sjølv vil lesa i framtida. 

Elevar og lærarar meldar om ei flott og lærerik veke med mykje lesing.

picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.