topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

"Mattedag"
Publisert: 30-01-2015 skrive av: rh

picture
 Kjøp og sal i butikk

 Onsdag i veke 4 var det stor aktivitet på skulen.  Det var oppgåver av ulike slag både ute og inne.  Alle oppgåvene var laga ut frå at det var matematikk som var utgangspunktet for dagen.

Det var måling av spydkast, spel og rekning, bowling og oppgåver i det nye klatrestativet.

Ein lærerik og gild dag både for små og store!

Ledig stilling
Publisert: 28-01-2015 skrive av: rh

Det er tid for nye tilsettinger i skulane.  Det er lite behov for nye lærarar, men Bore skule har behov for ein ny IKT-ansvarleg.  Me håper derfor at me kan få ein søkjar som har bakgrunn og utdanning innan IKT. 

Omvendt julegåvekalender
Publisert: 22.01.2015 skrive av: rh

picture
 Takk!

Me har før retta ein takk til heimane for julegåvene elevane hadde med før jul.

Dei er komne vel fram til glade og takknemlege barn.

Her kjem nokre bilete og ei lita tilbakemelding frå dei som reiste til Estland for å levera gåvene. 

 

PIS-GRUPPE
Publisert: 19-01-2015 skrive av: rh

Helsesøster og miljøterapeutane vil denne våren gje tilbod om gruppe for elevar som har opplevd samlivsbrot.

Me håper at det er ein del som vil nytta seg av dette.

Sjå informasjonen som ligg som vedlegg.

 

"Ulukke" i skulegarden
Publisert: 19.01.2015 skrive av: rh

Heldigvis var det denne gongen ei lita ulukke - ein ransel blei overkøyrd.

MEN det skulle vera heilt unødig at nokon køyrer inn på skuleområdet - og heilt opp til skulen.  Ranselen sto på klassen sin oppstillilngsplass.

Dette er derfor - igjen - ei påminning om at det er forbode å køyra inn på skuleområdet! 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.