topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Foreldremøta
Publisert: 15.09.2014 skrive av: rh

Me minner om at det også denne veka er sett opp fleire foreldremøte:

  • 5. trinn måndag
  • 2. og 4. trinn tysdag
  • 6. trinn torsdag

Dei enkelte klassane ordner innkalling. 

Vervekonsert
Publisert: 03.09.2014 skrive av: VS

Bore skulekorps laga liv og røre i gangane på skulen i dag. Dei avslutta i skulegarden med vervekonsert.

Ungane dansa, klappa og kosa seg.

picture
 

Leksehjelp
Publisert: 19.08.2014 skrive av: rh

I fjor blei det gitt tilbod om leksehjelp på 1. - 4. trinn.  Frå og med dette skuleåret blir dette noko endra.  Det er kome ei lovendring som gir skulen høve til å vurdera dette på nytt og gje andre tilbod.

På vår skule vil det bli gitt tilbod til elevar som har litt spesielt behov for leksehjelp 

Skulestart
Publisert: 12.08.2014 skrive av: rh

Då er første skuledag over og me håper alle fekk ein god start på det nye skuleåret.

picture
 

Me gjer for sikkerhets skuld merksame på at elevane fekk med seg Bore Nytt heim - som også ligg som vedlegg på denne sida.  Dette inneheld mykje nyttig informasjon som dei føresette bør merka seg.  Mellom anna er det sett datoar for foreldremøta i haust.

 

 
 
.