Meny
Velg seksjon Forside
Forside Bringsvær Leirskole Vinter Vår Sommer Høst Mobil Leirskole .Vinter. .Vår. .Sommer. .Høst. Randøya Leirskole Vinter. Vår. Sommer. Høst.
Røynelandsveien 23 4720 Hægeland
Telefon: 38153425 / 97164398 Send oss e-post
Redaktør: Marianne Reme Kleivane
Visjon: Naturlig læring for livet

"Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning." (Meld.St.28)

Bringsvær leirskole er en utmerket arena for å utvikle kompetanse ved å anvende naturen på ulike måter, og til å utvikle kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, som er viktig å ha for å mestre selve livet.
Her blir elevene utfordret i kjente og ikke minst ukjente situasjoner, og vi reflekterer sammen underveis. Eksempler på situasjoner som er egnet til å trene på å utvikle kompetanse er for eksempel på vannet i kano, når de setter garn, jobber med fisken, er på nattorientering, på ski, på truger, på tur i utfordrende vær, når de klatrer, skyter, hogger, spikker, bygger bål, i møte med dyr, når de løser ulike oppgaver i lagsamarbeid o.l. Vi ønsker å introdusere naturen som arena for fysisk utfoldelse, at de blir bedre kjent med mulighetene, og at de også kan bruke naturen som en arena for utvikle god psykisk helse.

"Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere med og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte....Mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet" (Lærerplanverket for Kunnskapsløftet 2020, overordnet del)

På Bringsvær Leirskole jobber vi med livsmestring.
Uavhengig av årstid og aktuelt innhold møter elevene på utfordringer hvor de må jobbe med seg selv. Det noen for eksempel opplever som spennende, vil andre kunne oppleve som skummelt. Det er lange og utfordrende dager, og mange kommer utenfor komfortsonen. De bor tett på hverandre, og de får mye trening på sosialt samspill. Det å mestre å overnatte borte fra hjemmet er en utfordring for mange. Eksempler på livsnær læring er at de kan klare mer enn de tror hvis de ikke gir opp, at de kan lære å være modige ved å gå inn i det ukjente og utfordre egne grenser.

Bærekraftig utvikling er også en del av vårt arbeid. Vi er en Grønt flagg sertifisert leirskole, og når vi er på tur, lærer vi om naturen, og hvordan vi kan ta vare på den.

Medborgerskap.
Godt samarbeid er et viktig nøkkelord for at alle skal få et best mulig utbytte av oppholdet på Bringsvær. Vi er ansvarlige for og leder undervisningen, men vi er avhengige av godt samarbeid med lærerne som følger klassene i gjennomføringen. Vi har ikke opparbeidet relasjon til elevene, og trenger derfor å slippe inn på lærernes pedagogiske plattform. Lærerne får konkrete oppgaver, og de må hjelpe til når elevene ikke har fått med seg det de trenger av informasjon for å gjennomføre opplegget. Elevene får leirskole-oppgaver som også handler om å bidra for fellesskapet på ulike måter. Vi forventer av at alle tar godt vare på bygninger, utstyr og på det vi bruker i undervisningen, at man viser seg som en god medborger i tett fellesskap med andre. Hvordan man oppfører seg, om man er høflig, hyggelig og hjelpsom, eller tvert imot, blir også veldig tydelig i et så tett fellesskap og i uvante omgivelser og situasjoner.