Meny
Velg seksjon Forside
Forside Bringsvær Leirskole Vinter Vår Sommer Høst Mobil Leirskole .Vinter. .Vår. .Sommer. .Høst. Randøya Leirskole Vinter. Vår. Sommer. Høst.
Røynelandsveien 23 4720 Hægeland
Telefon: 38153425 / 97164398 Send oss e-post
Redaktør: Marianne Reme Kleivane
All informasjon til lærere (må leses)

Det er viktig at vi er mest mulig samkjørte når leirskolen starter.

  • For å unngå misforståelser og unødvendig "surr", ber vi dere om å lese "Forhåndsinformasjon til lærere" ca 1 måned før oppholdet starter. LES NØYE! Da vil dere med noen få grep være klare når tiden er inne. Skriv det gjerne ut, så kan dere krysse av etter hvert som ting er gjort, og så er det lettere å huske det som trengs. Dere finner det i vedlegg til høyre på denne siden.
  • Dere må også lese Romfordeling/info/skjema NØYE, FØR dere starter på kabalen med å plassere barn på de ulike rommene. Vi presiserer at det ikke er anledning til å plassere elever på rommene som er satt av til lærere (Røyneland og Bjørnehiet). Det er nødvendig for de voksne som kommer å ha et sted å trekke seg tilbake, og det er viktig for oss å vite hvor vi finner lærere. Dere finner skjema til utfylling i vedleggene til høyre. 
  • Dere vil også finne forslag til informasjon til hjemmene i vedleggene til høyre.
  • Noen av vedleggene er lagt ut i to formater, word og pdf. Tanken er at dere kan fylle inn navn i romskjema og allergiskjema, bruke pakkelisten som utgangspunkt når dere lager pakkeliste, og evt fylle på mer om dere finner det nødvendig. 

Det er en del å forholde seg til i løpet av leirskoledagene, så vi håper dette vil være til hjelp for dere også.

Velkommen!