Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Nina Elise Grødem
Rektor
Telefon: 952 80 801
Elin Sætre
Avdelingsleder skole
Telefon: 952 10 356
Thor-Jørgen Skjelbred
Avdelingsleder SFO
Telefon: 932 77 171
Inger Lise Egeland
Skolekonsulent
Telefon: 905 90 943
Mari Øie Bergsagel
Helsesykepleier
Telefon: 51 50 86 45
Charlotte Hanken Skulbru
Helsesykepleier
Telefon: 51 91 24 09