FAU og KFU

 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og er en frittstående, partipolitisk uavhengig og en livssynsnøytral forening for foreldre med barn som går på Buøy skole. Vi har blant annet disse sakene som vårt formål:

- Arbeide for å fremme samarbeidet mellom foresatte og skolen
- Være en rådgivende forening på vegne av foresatte ved Buøy skole
- Drive informasjonsarbeid og ide-skapning og bidra til erfaringsutveksling mellom skole, barna og foreldrene
- Arbeide for trivsel og sikkerhet for elevene på skolen
- FAU jobber med konkrete saker som går direkte på skolen, skolemyndigheter, hjem og elevsituasjoner
- FAU holder seg løpende orientert i viktige endringer, politiske eller administrative, som direkte angår organisering og drift av skolen. Slik får foreldrene den informasjon de har krav på i riktig format

Her finner dere referater fra møtene i FAU og lenke til Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU).