Samarbeidsutvalg

Alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.

SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget skal gi råd om skolens virksomhet, om bruk av økonomiske rammer, om innhold og om driften av skolen. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker.

Referater fra skolens samarbeidsutvalg finner dere her: