Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler i Stavanger og er et lovpålagt helsetilbud til barn og unge i skolepliktig alder.

Fra skoleåret 24/25 skal helsesykepleierne Amalie Albriktsen Arnøy (51507291) og Lena kongestøl Helgøy (51912856) være på Buøy skole. Mer info om når de vil være tilstede på skolen kommer etterhvert.  

Foreldre til elever under 16 år kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no .

Skolehelsetjenestens tilbud
Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, psykolog og lege. Helsesykepleierne er til stede på skolen og tar hånd om de fleste oppgavene, mens de andre faggruppene er tilgjengelige som en kompetanseressurs. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av hverdagsutfordringer. Alle elever får tilbud etter et fast program for skolehelsetjenesten, inkludert vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Enkeltelever følges opp etter behov.

Det gjennomføres undervisning og veiledning i grupper og klasser, samt deltakelse på enkelte foreldremøter.
Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elever med «åpen dør», du trenger ikke å ha en avtale.
Foresatte og lærere kan ta kontakt ved behov. Vi samhandler med andre tjenester for å skape et godt lag rundt eleven.

Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!