Informasjon om Buøy skole

Ved Buøy skole er vi opptatt av at visjonen vår "Lærelyst, vekst og glede" skal gjennomsyre vårt arbeid til daglig, og vi er derfor opptatt av tilpasning av undervisningen og trivselen til hver enkelt elev. 
Et viktig oppdrag for skolen vil være å utvikle elevenes faglige og sosiale kompetanse/medborgerkompetanse.

Vi er opptatt av at elevene skal oppleve motivasjon og medvirkning i læringssituasjonen, og hver elev ved skolen har nå sin digitale enhet til bruk i læringsarbeidet. 1. klassingene starter med digitale læringsformer litt senere på skoleåret. Ved Buøy skole har vi det veldig fint, og vi trives sammen. Det er en viktig målsetting at alle elevene har det trygt og godt på skolen.

Vi har en ganske ny gymsal og et flott uteområde, hvor vi har mange gode læringsaktiviteter. I tillegg har vi "huset i skogen", som er lokalene til skolefritidsordningen, og husmannsplassen som gode læringsarenaer, og vi har godt med plass i skolebygningene våre.