Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Monica Helgøy
Gå til Google Classroom

Vi anbefaler å lese  det Fylkesmannen i Rogaland skriv om elevar sin rett til å ha eit godt psykososialt miljø på skulen.

Alle elevar skal ha det godt på skolen


Første skuledag blir 17. august, startar som vanleg kl 08:15 og slutter etter timeplan.Vi ønsker alle velkommen til læring og til å møtast igjen!

Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 Skulen ønsker alle ei fin 17. mai feiring.

Sjå talar av 10. klassingar, høyr elevane våre i 1.-4. klasse synge og fleire innslag frå skulen på facebooksida til 17. mai komiteen: 17. mai på Forsand.

Hipp hipp hurra!

Med vennleg helsing rektor

 


Plan for oppstart av heile Forsand skule i veke 20 finn du her

Link til Sandnes kommune sine heimesider finn du her

Har du spørsmål, ta kontakt!

Med vennleg helsing rektor Monica Helgøy


Forsand skule vil opne for at alle elevar kan kome tilbake til skulen i løpet av veke 20.

10. klasse er fyrst ut og vil kome til skulen allereie måndag 11.05.20. For 5.-9. klasse vil undervisninga på skulen starte onsdag 13.05.20.

Plan for opning av heile skulen vil bli publisert her i løpet av måndag 11.05.20

Dette gler vi oss til!

Har du spørsmål kring opninga av skulen, ta kontakt!

Med vennleg helsing rektor Monica Helgøy


Lesekonkurranse for elevar på 1.-7. klasse. Bli med!

For meir informasjon, sjå her


Sandnes kommune har laga ein informasjonsvideo med spørsmål og svar frå radmann, ordførar, kommunaldirektør og kommunelege. Sjå video her

Her finn du alle dei 688 spørsmål elevane i Sandnesskulen sende inn. Sjå lenke: her

Forsand skule sende inn 52 spørsmål.

 


Vi gler oss til elevane i 1.-4. klasse kjem tilbake til skulen 27. april!

Administrasjonen og dei ansatte på småskulen og SFO har arbeidd etter nasjonal og kommunal veiledar for å sikre ein så god og trygg skuleoppstart som mogleg.

For informasjon om korleis vi har førebudd skulestart, sjå lenke til skulen sin plan for åpning her .

Sjå informasjon om Sandnes kommune sin informasjon om skulestart her

Har du spørsmål kring skuleåpning, ta kontakt!

Med vennleg helsing rektor Monica Helgøy

 Kommunaldirektør Pål Larsson takkar elevar og ansatte i skulane i Sandnes:

https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/takker-elever-og-ansatte-i-skolene/


Skulen vil takke alle elevar, ansatte og føresette for ein utruleg innsats i den tida vi er inne i.

Eg er imponert og takksam.

No ventar vi alle på kva regjeringa vil bestemme 8. april - straks etter pressekonferansen vil skulen starte planlegginga av det tilbodet regjeringa då bestemmer at elevane skal få etter påske.

Vi ønsker dokker alle ein riktig god påske!

Helsing Monica Helgøy, rektor