Skolens administrasjon og ledelse

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Godeset skole - sentralbord
Telefon: 51912860
Ragnvald Nilsen
Rektor
Telefon: 51911261 - 90 056225
Ingrid Ueland Wister
Avdelingsleder 1.-4. trinn
Stedfortredende rektor
Telefon: 51912863 - 45036220
Mari Therese Skov
Avdelingsleder 5.-7.trinn
Leder ressursteam/spesialundervisning
Telefon: 51912867 - 90937176
Anne Cathrine Førland
Avdelingsleder SFO
Telefon: 51912854 - 92814665
Merethe Stensland
Skolekonsulent / saksbehandler
godeset.skole@stavanger.kommune.no
Telefon: 51912860 (sentralbord)