Samhold og vennskap

SFO

Velkommen til Godeset SFO

Barna på Godeset SFO bruker skolens lokaler når de er på SFO.

1. trinn er på bygg B hele dagen, mens 2.-4. trinn bruker hovedbygget 13.30-15.30. Dette innebærer at morgen-SFO er på bygg B fra 07.30-08.00. Kl. 08.00 er det en fra personalet som følger de barna som skal til hovedbygget opp til hovedbygget.

Kl. 15.30 samles de barna som er igjen på hovedbygget seg for å gå til bygg B. SFO-dagen avsluttes på bygg B og SFO slutter kl. 16.30.

Kontaktinformasjon

All kommunikasjon skal foregå via Vigilo. Vigilo har en egen app som er enkel å bruke i hverdagen.

Skulle det vise seg at personalet må nås umiddelbart har vi to mobiler. Til bygg B (1. trinn) er tlf. nr. 918 15 984 og til hovedbygget (2.-4. trinn) er tlf. nr. 919 19 945. Før kl. 08.00 og etter kl. 15.30 benyttes bygg B sin telefon. 

Det er viktig for oss med godt samarbeid mellom ansatte og foresatte. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke/lese meldinger som kommer på Vigilo, gi beskjed eller registrer selv når barnet er sykt eller skal ha fri fra SFO samt holde tidsfrister til påmeldinger.

Ved oppstart må det fylles ut et skjema angående blant annet henting (om barnet hentes eller skal gå hjem selv til et bestemt klokkeslett) og allergier. Ved endring i henting/gå-hjem- selv-rutinen, sendes en melding i Vigilo. Vi gjør oppmerksom på at ingen meldinger er mottatt før vi har svart "ok". Det er også mulig å kontakte avdelingsleder for SFO på e-post, anne.cathrine.forland@stavanger.kommune.no eller tlf. 51 91 28 54.

SFO i Stavanger kommune

Godeset SFO følger retningslinjene til Stavanger kommune. Det er mulig å lese om reglement, priser, redusert betaling m.m. her: Stavanger kommune

Søke, endre plass størrelse eller si opp SFO-plass

Dette gjøres via Vigilo. Når en søker om SFO-plass har en automatisk plass ut 4. klasse, dersom en ikke sier opp plassen. Det er ikke nødvendig å søke hvert år.

Dersom en ønsker å endre plass-størrelse eller si opp plassen er det 1 måneds oppsigelsestid. Dvs. at sier en opp plassen i november må en betale for plassen ut desember, uavhengig av hvilken dato en sier opp.

Dersom en har en 60% plass er dette 3 faste dager i uken. Disse kan ikke endres uke for uke.

I skolens ferie vil det i forkant bli sendt ut en påmelding til heldager på SFO i Vigilo. Her vil det være en påmeldingsfrist og de barna som har en 60% plass kan velge ut fra sine 3 faste dager.

SFO har åpent hele året med unntak av 5 planleggingsdager, helligdager og juli måned. 

Bytte skole/SFO

Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med avdelingsleder-SFO på nåværende skole, han/hun tar da kontakt med Stavanger kommune og den nye skolen/SFO for å ordne med overføring. Dersom barnet ikke skal bruke SFO på den nye skolen, må SFO-plassen sies opp. Skal barnet begynne på en skole i en annen kommune, må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte på SFO der.

Hverdagen på SFO

I henhold til rammeplanen skal SFO blant annet legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellige funksjonsnivå. Vi på Godeset SFO organiserer aktiviteter innen blant annet forming, fysisk aktivitet, konstruksjonslek og matlaging. Med tanke på at SFO står for skole fritids ordning, er tiden barna tilbringer på SFO også deres fritid. Vi hører derfor mye på barna hva de vil gjøre. Noen barn liker seg best ute, andre inne. Dette legger vi til rette for så langt det lar seg gjøre med blant annet at vi en dag i uken har tema "barnas valg". Foruten om ulike aktiviteter fokuserer vi også mye på barns sosiale kompetanse, samt skape trygghet og trivsel ved å være tydelige voksne. Vi på Godeset SFO har også utarbeidet en årsplan som vi arbeider ut fra. Lenke til denne ligger helt nederst på denne siden. 

Det serveres mat på SFO hver dag ca. kl. 13.30. Det er brødmat 4 dager i uken og varm mat 1 dag i uken. Varm mat er barna selv med på å bestemme hva som skal lages (innenfor visse retningslinjer). Dette går på rundgang mellom klassene. Det er den klassen som bestemmer hva som skal lages, som lager maten og rydder opp etterpå. Vi tar hensyn til allergier. Opplysninger om allergier oppgis ved oppstart. Dersom dette endrer seg, gi beskjed. I skolens ferier (når det er heldager på SFO) serverer vi 2 måltider til dagen, ca. kl. 11.00 og 14.00. De som skal spise frokost på SFO må ta med egen matpakke til dette. Det koster kr. 260,- i matpenger for en 100% plass og 155,- for en 60% plass. Dette kommer sammen med regningen fra Stavanger kommune. 

En gang i uken har vi 4. klasseklubb. Dette er for de barna som går i 4. klasse. De får gjøre litt ekstra. Planen for hva de skal gjøre, lager barn og voksne sammen. De har også en egen avslutningstur ved slutten av skoleåret. 

Gjennom året legges det mer informasjon ut på Vigilo angående blant annet tema vi jobber med, ulike turneringer som arrangeres mm.