Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Folkvangveien 50 4034 Stavanger Telefon: 51 91 28 60 (sentralbord) Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: SFO 51507013 / 91815984
Konstituert rektor: Karen Gilje Woie
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<oktober 2018><<
oktober 2018
mtotfls
24252627282930
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
IKT-plan
IKT-plan
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Godeset skole er en barneskole i Hinna bydel, Stavanger kommune. Vi har ca 350 elever og 45 ansatte. I venstremenyen finner dere blant annet informasjon om skolens ansatte, kontaktinformasjon til avdelingene i SFO, FAU og skolens driftsstyre. I høyremenyen finner dere informasjon og planer knyttet til trinnene. Oppfordrer alle foreldre til å abonnere på nyheter fra hjemmesiden. 
Alle skolene i Hinna bydel sender ut registreringsskjema til nye 1.klassinger 5.oktober. Brevet får dere av nærskolen. Utfylt registering skal sendes tilbake til skolen innen 29.oktober. Ta kontakt med den skolen som ligger nærmest deres hjem hvis du/dere ikke har mottatt dette brevet.

Etter høstferien kan alle glede seg til nye leker som kan benyttes i friminutt og til fysisk aktivitet i skoletiden. Takk til FAU som gjorde det mulig å kjøpe inn mye nytt til hver klasse.

Skolen tar høstferie i uke 41, 8. - 12. oktober. SFO holder åpent for forhåndspåmeldte elever.

Kontoret på skolen vil være delvis betjent i høstferien. Det anbefales å vente til mandag 15. oktober dersom det er behov for å komme i kontakt med skolens ledelse eller administrasjon.

SFO holder åpent hele uka, med et eget høstferieprogram.


Denne høsten (i perioden 15.10 - 02.11) skal eleven på 5.trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Formålet med disse prøvene er å gi oss kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter innenfor disse områdene. Informasjonen fra de nasjonale prøvene danner også et godt grunnlag for underveisvurdering i forhold til elevene, samt kvalitetsutvikling av læringsarbeidet ved skolen.

Mer informasjon om nasjonale prøver og eksempler fra tidligere oppgaver finner dere på linken under.

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberede-gjennomforingen/


Another English day at Godeset.

Torsdag 20. september var 32 nye trivselsledere fra Godeset skole på kurs i Gautesetehallen for å lære nye leker og for å få tips og råd om hvordan man bør være som trivselsleder.

Er du raus mot deg selv? Er du raus mot andre? Raushet er kanskje et litt gammeldags og uvanlig ord for barn å bruke. I denne uka prøver vi å bli bedre kjent med ordet og hvilken betydning det kan ha for psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, har RAUSHET som årets tema. På Godeset skole markeres denne dagen denne uka, spesielt for 5.,6. og 7. klasse, i form av en "psykisk helse - uke".


Vi går nå inn i en tid med mørke morgener, regn og dårlig sikt. Dessverre har vi fått flere meldinger om farlige trafikksituasjoner den siste tiden i forbindelse med henting og levering av barn på skole og SFO.

Ingen barn skal bli kjørt inn eller hentet på parkeringsplassen! Av- og påstigning er tryggest for alle på korttidsparkeringen nedenfor skolen. Skal en følge eleven inn på SFO/skolen, er det lov å stå parkert med bilen i 15 minutter på korttidsparkeringen. 

 Vi minner på at det er viktig at elevene bruker refleks for å bli sett!  

Takk for at du tar hensyn!


I perioden 1.september og ut kalenderåret er rektor, Henning Furu Verstegen, i utviklingspermisjon. Karen E. GIlje Woie er konstituert rektor i perioden. Hennes kontaktinformasjon finner dere på her på hjemmesiden. I samme periode er Inger Lise Tønnesen konstituert som avdelingsleder og vil ha spesialundervisning som en av sine hovedoppgaver. Det meste av min permisjon går med til et studie som heter "Flerkulturell forståelse", og det gleder jeg meg til. Ønsker alle en riktig fin og lærerik høst.

På Godeset skole går det for tiden elever som er mer sårbare for infeksjoner og smitte enn andre barn. I felleskap kan alle være med å gjøre sitt for å redusere smitterisiko. Dette vil komme både barn og voksne til gode. Vårt viktigste tiltaket for å unngå smitte er å ha en god håndhygiene. Vedlagt ligger en plakat som kan være en god påminner.

Det er også nødvendig å holde barn borte fra skolen når de er syke. Dette vil  ivareta  barnet på en god måte samtidig som det beskytter andre mot smitte. Nedenfor kan du lese om helsemyndighetenes  anbefalinger i forhold til hvor lenge det anbefales å holde barnet vekke fra skolen ved sykdom.


Her er elevrådets flotte representanter for skoleåret 2018/2019.

Bestilling av skolemelk gjøres via Tine meierier. Dere kan velge mellom lettmelk, ekstra lettmelk eller laktosefri lettmelk. Når du har foretatt bestillingen får du opp første dag ditt / deres barn får melk på skolen.

Trykk her for bestilling


Nå er vi endelig klar med fordelingen av kontaktlærere og faglærere for skoleåret 2018/2019. Vi ber om forståelse for at det kan komme endringer, men vi håper at det blir slik som vi har satt opp her.

Slik er kontaktlærere og faglærere fordelt på trinnene for skoleåret 2018/2019:

Lærere som står med uthevet skrift er kontaktlærere.

1.trinn: Synnøve Larsen, Elisabeth G. Knutsen, Kjersti Harbo

2.trinn: Johanna H. Nes, Torunn Muri, Torhild Pedersen og Nina Bakkevig

3.trinn: Elisabeth E. Naley, Mariann M. Huseby og Stine T. Nærland

4.trinn: Anette Liljedal, Merete Sunde, Hilde B. Lerstøl, Stine T. Nærland, May-Elin Hegland og Eirik Abrahamsen

5.trinn: Frida Langø, Lars T. Øye, Kenneth M. Haugland og Stine T. Nærland

6.trinn: Vibeke Karlsen, Maren Hauge, Kenneth M. Haugland, May-Elin Hegland og Stine T. Nærland

7.trinn: Silje N. Eikevoll Hansen, Marie V. Hedberg, Eirik Abrahamsen, Kenneth M. Haugland, Stine T. Nærland og Janne H. Taklo

Torill Tynning er faglærer i musikk på 2.-7.trinn

 


Under siden "Digitale ferdigheter" i øvre høyremeny vil vi samle informasjon knyttet til blant annet bruk av Google i undervisningen, chromebook, sikkerhet og annet som vi ønsker å formidle ut til dere. Legger også ut et skjema på denne siden som dere kan bruke til å melde inn saker som du/dere tenker har allmenn interesse (for mange foreldre) og som vi bør legge ut på hjemmesiden.

Kommunalstyret for oppvekst har enstemmig vedtatt at romkapasiteten på Godeset skole er for liten og at tiltak i forkant av skolestart august 2018 må vurderes.

Her kan dere lese selve vedtaket: 1. Kommunalstyret for oppvekst vurderer arbeidsmiljøet på Godeset skole som ikke tilfredsstillende. Saken sendes over til KMU, men vurdering av tiltak i forkant av skolestart august 2018 – eksempelvis bruk av moduler, mulig bruk av bygg som tidligere har vært benyttet til barnehage og eventuelle andre løsninger som kan sikre et forsvarlig læringsmiljø for elevene og gode arbeidsforhold for de ansatte 2. For å sikre plass til antall forventede elever kommende år, herunder å sikre tilstrekkelig kapasitet for spesialrom/grupperom/1-til-1 rom til blant annet språktiltak og spesialundervisning, ber kommunalstyret for oppvekst om en snarlig sak til kommunalstyret for miljø og utbygging om lokaliseringsutfordringer ved Godeset skole. Saken skal omhandle hvordan ekstra moduler kan komme raskest mulig på plass på det området som allerede i dag står ferdig og klargjort for disse. 

Formannskapet stadfestet KO sitt vedtak, og sender nå saken videre til bl.a  Stavanger eiendom for utredning og konkludering av alternativ. Saken sendes deretter tilbake til Kommunalstyret for Miljø og Utbyggging for vedtak, og videre til Formannskapet for stadsfestelse, og bevilgning.  Vi får saken opp i KMU - AU 03.04., og i ordinært KMU 10.04.  Behandling i Formannskapet kan da tidligst bli 12.04. 

Stavanger eiendom har hatt ledelsen på skolen samt leder for driftsstyret, Jan Svege, med på befaring i Soria Moria barnehage som legger ned driften 15.8.2018 for å vurdere om bygget er egnet til undervisningsformål. Soria Moria vil med noe ombygging være egnet slik vi ser det. Frem til endelig vedtak i Formannskapet 12.4 vet vi ikke med sikkerhet hvilket alternativ som blir vedtatt. 

 

 

 

 


Kommunalstyret for oppvekst vedtok på møte 13.12.2017 at alle skoler fra og med skolestart høsten 2018 skal ha skolestart på samme dato, og at siste skoledag i juni er felles for alle skoler.

Videre vedtok kommunalstyret at tre planleggingsdager gjøres felles for alle skoler/sfo-er og kommunale barnehager.

Skolestart i august for alle skoler er 16.8.18 og siste skoledag før sommerferien er 21.6.19.

Felles planleggingsdager for alle skoler/sfo-er og kommunale barnehager er 15.8.18, 16.11.18 og 2.1.19. Driftsstyrene ved den enkelte skole skal i tillegg legge tre planleggingsdager for skolen og to for sfo. For Godeset skole vil dette bli behandler på neste driftsstyremøte 1.2.18.


Foreldre som kjører og/eller henter elever på skolen eller sfo skal bruke korttidsparkeringen på nedsiden av skolen. Det skapes trafikkfarlige situasjoner når dere kjører opp til parkeringsplassen for ansatte og snur/rygger ut i veien. Korttidsparkeringen på nedsiden kan dere bruke i 15 min.


Oppfordrer alle foreldre til å abonnere på vår hjemmeside. I høyremenyen finner du "Abonnér på nyheter". Hak av for de sidene du vil abonnere på.