Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Trivsel- og ordensreglement for Godeset skole
“Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg”
Godeset skole er vår arbeidsplass. For at vi skal lære, må vi trives og føle oss trygge. 
På skolen vår vil vi at alle skal trives.
Elevene har rett til å
· ha et godt lærings- og skolemiljø
· bli hørt og si sin mening
· bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt
· få ha sine eiendeler i fred

Elevene har plikt til å
· bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø
· behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt
· la andres eiendeler være i fred 
Din oppførsel betyr noe for trivselen og læringsmiljøet

Ordensreglementet for Godeset skole ble utarbeidet våren og høsten 2021, godkjent i elevrådet, personalet, SU og FAU. Reglementet er utarbeidet i tråd med «Ordensreglement for skolene i Stavanger» som trådte i kraft 1.1.2021.
Klassene utarbeider egne klasseregler med utgangspunkt i skolens ordensreglement.