Informasjon om skolen

Hinna skole er en ungdomsskole i Hinna kommunedel med rundt 280 elever og 45 ansatte. Skolen ligger i nærheten av turområdene Sørmarka, Vaulen badeplass og fritidsgården på Gausel. I tillegg er idrettsanlegget på Hinna nærmeste nabo til skolen.

Skolen har 3 til 4 paralleller på hvert trinn og har også et særskilt opplæringstilbud for elever med spesielle behov. Vi er opptatt av å være en inkluderende skole for alle, og jobber hver dag med å skapet et trygt og godt skolemiljø med mange aktiviteter for våre fantastiske elever.

MOT - skole

Hinna skole er en del av MOT-programmet. MOT ble stiftet av Johann Olav Koss og Atle Kårvik etter OL på Lillehammer i 1994, og arbeider for å forebygge samfunnsutfordringer og utenforskap.

Gjennom en rekke øvelser hvor elevene blant annet bevisstgjøres sin egen rolle i ulike former for sosialt felleskap skal vi sammen styrke det sosiale miljøet på Hinna skole. MOT gir også elevene et rom for å reflektere over egne verdier for å hjelpe dem til å utvikle egen robusthet og livsmestring.

Vi har egne MOT-coacher som har hatt kurs og opplæring, og som driver MOT-programmet på skolen.                                    

Les mer om MOT her        

   

Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud

Hinna skole gir et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. 

For elever som ikke har nærskolerett til Hinna skole, vil søknad om plass til særskilt opplæringstilbud bli vurdert etter regelen om skolebytte.

Elever med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud har også muligheten til å søke om SFO plass.

 

SFO

SFO kan gi tilbud fra kl. 07.30 (til skolestart) og etter skoletid, frem til 16.30. I skolens ferier er åpningstiden 08.00 - 15.30.

SFO kan kontaktes på følgende tlf.nr.  940 28 599 (fra kl. 07.30 - 16.00, mandag - fredag).