Eksamen

Sentral gitt eksamen vår 2024

7. mai kl 09.00 - kunngjøring av trekkfag

  • Mandag 13. mai  Forberedelsesdag engelsk
  • Tirsdag 14. mai   Engelsk eksamen
  • Tirsdag 14. mai   Forberedelsesdag norsk
  • Onsdag 15. mai   Norsk hovedmål
  • Torsdag 16. mai  Norsk sidemål
  • Tirsdag 21. mai   Matematikk

 

Mer informasjon om eksamen kan du lese her

 

Lokalt gitt eksamen 2024 Hinna skole

11. juni kl. 09.00 - kunngjøring av eksamensfag/forberedelsesdag

  • Onsdag 12. juni forberedelsesdag
  • Torsdag 13. juni eksamensdag

 

Retningslinjer lokalt gitt eksamen for Stavanger kommune se eget dokument.