Yrkes og utdanningsrådgiver/ karrereveileder

Yrkes og utdanningsrådgiver/karrereveileder ved Hinna skole er Inger Kristensen 

Rådgiver har ansvar for all utdanning- og yrkesinformasjon og -veiledning på skolen. Mye av dette skjer gjennom faget Utdanningsvalg som rådgiver administrerer. Videre er det rådgiver sitt ansvar å se til at alle elevene får den hjelpen de trenger når de søker videregående skole. Ta kontakt om du har spørsmål, ønsker et møte eller noe annet.

Telefon: 51507262 / 48294998. E-post: inger.kristensen@stavanger.kommune.no