Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 51 78 62 60 Faks: mob.91245393(uteskule) Send e-post til oss
Redaktør: Kariann F. Leikanger
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Nytt ordensreglement vart samrøystes vedteke på møte i hovudutval torsdag 25. januar 2018.

Det nye ordensreglementet er felles for alle skulane i Klepp kommune.Skuleruta for neste skuleår er klar.

Vi har endra litt på den generelle skuleruta frå Jærskulen. Endringane er markert med gult, og er godkjent i SU 23.11.17


Kva er det som gjer at elevane møter på skulen kl. 07.00 på ein tysdag ?

Kva er det som gjer at elevar sit igjen på skulen ein time ein torsdag ?

Jo, det er Makerspace! Eit tilbod til dei som har lyst å vere kreative, innovative og utprøvende. Eit tilbod om koding, teknologi, samarbeid og skaping.

 


Elevrådet hadde kantine i dag og alle deltok aktivt. Det ble ei kjekk samling for heile skulen.

Det var salg av rundstykke, jordbær- og sjokolademjølk og litt pepperkaker.


Vi er glad for at så mange av dykk (76%) har svart på undersøkinga. Vi er og svært glad for at det er ei fornøgd foreldregruppe vi har!

De seier at elevane trivs godt på skulen,og at elevane stort sett gler seg til å gå på skulen og er interesserte i å læra. De fortel at elevane har gode vener og at dei opplever at lærarane ser dei. De er svært fornøgde med både korleis de sjølv, og lærarane følgjer opp ungane dykkar. De er fornøgde med korleis skulen handterer mobbing, men nokre har litt å utsetje på korleis vi følger opp elevar som av og til vert plaga av andre. Foreldre opplever at det er god arbeidsro, med litt variasjon i klassane. Oppgåvene elevane får er passe utfordrande for elevane , og det er rom for å gjer feil i klasserommet. De opplever at kommunikasjonen med skulen er svært bra, og opplever å bli tatt godt imot når de kontaktar skulen. Når de i tillegg opplever at de har god medverknad på skulesituasjonen til dykkar ungar, er vi svært glade.

Takk for tilliten de viser oss gjennom svara i denne undersøkinga!

Vi skal gå inn i tala for dei einskilde spørsmåla, og gjere det vi kan for å verte endå betre.


Etter FAU-møtet igår kom det opp at det er ein del uforsiktig køyring på parkeringsplassen ved avlevering og henting.

Det er viktig å passe godt på, det er mange små på parkeringsplassen, særleg om morgonen.

Minner og om at det ingen skal parkera i busslommen, verken for å avlevere eller hente ungar.


Visma Flyt Skole er ei nettbasert løysing der skulane i Klepp kommune legg inn informasjon om elevane. De som føresette får tilgang til dette programmet og kan følgja med på dykkar elev.

De kan også lasta ned nettsida til hjemskjermen på nettbrett og telefon, klikka på fullversjon av skole og logga inn med Id porten.Tidene dette året er som i fjor.

Skulen startar kl 08.20, og her er tidene for skuleslutt:

                   Måndag     Tysdag     Onsdag    Torsdag     Fredag

1.-4. trinn     14.00         12.40       14.00         12.40          11.55

5.-7. trinn     14.00         12.40       14.00         12.40          14.00