Meny
Velg side Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 0
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 934 70216 Send e-post til oss
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Vi er den minste barneskulen i Klepp kommune. Skuleåret 2021-2022 har vi 100 elevar frå 1.-7.trinn og 19 tilsette. Trinna varierer frå 11 til 18 elevar. 

Telefon: 

Sentralbord: 934 70216

Rektor Kariann F. Leikanger 984 34386

Avdelingsleiar Dag-Tellef Risdal 980 25392

Du finn meir informasjon om oss under Meny


Melding frå kommunelegen:

Me går inn i ei periode med meir smitte. Omikron-varianten av koronaviruset er meir smittsam, men sidan det er mange vaksinerte og færre som blir alvorleg sjuke, er det tida for å avvikle dei inngripande tiltaka.  

Dette vert frå veke 4 erstatta med jamnleg testing av elevar og tilsette.


Informasjon frå kommuneoverlegane på Jæren:

Me tilrår at alle born og tilsette i i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande samt tilsette i barnehage tek ein hurtigtest 24 timar eller kortare før oppstart etter jul.

Dette tiltaket kan luka ut dei som på testtidspunktet kan smitta andre men gjer ingen garanti for å ikkje ha covid smitte anna enn akkurat den dagen ein vert testa.

Det er difor viktig som tidlegare å halda seg heim og testa seg om ein får nye luftvegssymptom. 

Born under 18 skal som vaksne vera i heimekarantene dersom nokon dei bur i hus med eller er svært tett på ( eksempelvis har vore på overnatting eller leika mykje inne) testar positivt. Dei skal då ikkje gå på skule eller barnehage. Dei kan imidlertid gå på skule og barnehage dersom nokon dei har truffe utanfor heimen har testa positivt. Sjølv om dei er fritatt karantene kan dei verta sjuke og smitta andre. Me tilrår difor at foreldre er svært forsiktige i ein slik fase og held ungane heime frå fritidsaktiviteter og besøk ei veke etter kontakten.

Eksempel: Familien har vore i nyttårsselskap der nokon viser seg å testa positivt. Dersom barnet ikkje har vore tett på den smitta kan ein gå på skulen men ein bør avgrensa kva ein gjer på fritida ei veke fram i tid.

For elevar som går på Horpestad skule gjeld dette:

Rektor henter testar til alle elevane. De kan hente test til dykkar elevar på skulen 3.januar mellom 07.30 - 15.00. Det ligg ein test til kvar elev i gangen ved administrasjonen. elevane tek testen før oppmøte på skulen 4.januar. Ved positiv test skal eleven ikkje på skulen, men bestille PCR test. Alle tilsette tek test før dei kjem på jobb 3.januar (planleggingsdag).


Heisann!

Som de føresette har erfart, vert det stadig nye retningslinjer å forhalde seg til med tanke på korona.

De må bare halde ut med at de vert sendt informasjon ut på Visma Flyt Skole ganske ofte nå for tida. 

Det er viktig for oss at de er oppdaterte på kva vi får beskjed om, slik at de skal vere trygge på at vi gjer det som er forventa av oss.

Takk for at de er gode på å halde elevar med symptom heime, slik at vi alle gjer det vi kan for å hindre og begrense eventuell smitte.

Her skal det til ei kvar tid vere oppdatert informasjon: 

Helsenorge.no


 

https://nrksuper.no/blime-dans/020f8e39-99d4-40b2-83b6-a404accc415c

 


I dag har vi hatt pølsefest i matfriminuttet. Vi grilla pølser til alle elevane som premie for at foreldra hadde vore så gode til å svare på Foreldreundersøkinga :)

Det er kome ny oversikt over kva som inngår i skulehelsetenesta i Klepp kommune. Dokumentet ligg under Helsesjukepleiar si side.

I dag har FAU vore på skulen og sjekka om alle syklane har lys framme og bak. Dei skifta batteri og monterte på lykter. Krye elevar og svært dyktige montører frå FAU. 

Om det er andre elevar som syklar, men ikkje hadde med seg sykkelen idag, kan dei kome til rektor ein dag sykkelen er med, for vi har nokre ekstra lykter og batteri.