Meny
Velg side Trinn 1
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 934 70216 Send e-post til oss
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Bli med i "Emosjonssnakk"-eit forskingsprosjekt om foreldre og barn sine samtalar om kjensler.

24.januar feira me 100 skuledagar. Tida har gått fort. 


Ein gilde grøtfest i lavvoen og besøk frå nisse 

I dag kom 4.trinn og las for 1.trinn. 
Me delte oss i grupper rundt forbi i klasseromma.

Dette var kjekt 


Alle elevane fekk i dag ein liten premie fordi foreldra har vore så gode til å svare på foreldreundersøkinga! Alle trinna nådde 80% når vi samla sett fekk 88% som svarprosent. Tusen takk for det! 

I dag var me så heldige at me fekk lov å plukka mais på åkeren hos Noah. Det var veldig kjekt!

Som føresett har du tilgang til informasjon om ditt barn i Visma flyt skule. 1. juni vert det nokre endringar i utforming og utsjåna på løysinga. Visma "hjemmeweb" vert erstatta med Visma Foresatt portal. De vil                  ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis nytta den same linken som ligg på skulen si heimeside.

Du finn meir informasjon om endringane i dokumentet "Ny foresattportal" som ligg til høgre på sida.


Det vert innført gratis kjernetid for SFO for 1.trinn.

Her finn du informasjon om pris for 1.trinn frå 01.08.22

SFO - Klepp kommune