Meny
Velg side Trinn 1
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 934 70216 Send e-post til oss
Det er 2 dokumenter i arkivet.
På 1.trinn lærar me på mange måtar. Ein måte å læra på er å leika. I dag har me hatt frileik.

Som føresett har du tilgang til informasjon om ditt barn i Visma flyt skule. 1. juni vert det nokre endringar i utforming og utsjåna på løysinga. Visma "hjemmeweb" vert erstatta med Visma Foresatt portal. De vil                  ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis nytta den same linken som ligg på skulen si heimeside.

Du finn meir informasjon om endringane i dokumentet "Ny foresattportal" som ligg til høgre på sida.


Det vert innført gratis kjernetid for SFO for 1.trinn.

Her finn du informasjon om pris for 1.trinn frå 01.08.22

SFO - Klepp kommune

 


På framsida finn du på høgre side ulike lenker til bestilling av mjølk/frukt, regelverk og anna nyttig informasjon. 

Under Meny-knappen finn du nyttig informasjon frå skulen.