Meny
Velg side Trinn 5
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 934 70216 Send e-post til oss
Det er 9 dokumenter i arkivet.

Hjelp!  Det er fortsatt mye gjenglemte klær på skulen.

 


Alle elevane fekk i dag ein liten premie fordi foreldra har vore så gode til å svare på foreldreundersøkinga! Alle trinna nådde 80% når vi samla sett fekk 88% som svarprosent. Tusen takk for det! 

Som føresett har du tilgang til informasjon om ditt barn i Visma flyt skule. 1. juni vert det nokre endringar i utforming og utsjåna på løysinga. Visma "hjemmeweb" vert erstatta med Visma Foresatt portal. De vil                  ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis nytta den same linken som ligg på skulen si heimeside.

Du finn meir informasjon om endringane i dokumentet "Ny foresattportal" som ligg til høgre på sida.


Hugs å ta kontakt med kontaktlærar om du har ein elev som kunne trenge leksehjelp. 

Dette er eit tilbod om å kunne sitje på skulen måndagar etter skuletid, med ein vaksen som er tilstades og kan hjelpe elevane.