Meny
Velg seksjon FAU
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 51 78 62 60 Faks: mob.91245393(uteskule) Send e-post til oss
Redaktør: Kariann F. Leikanger

Skuleruta for neste skuleår er klar.

Vi har endra litt på den generelle skuleruta frå Jærskulen. Endringane er markert med gult, og er godkjent i SU 23.11.17


Vi er glad for at så mange av dykk (76%) har svart på undersøkinga. Vi er og svært glad for at det er ei fornøgd foreldregruppe vi har!

De seier at elevane trivs godt på skulen,og at elevane stort sett gler seg til å gå på skulen og er interesserte i å læra. De fortel at elevane har gode vener og at dei opplever at lærarane ser dei. De er svært fornøgde med både korleis de sjølv, og lærarane følgjer opp ungane dykkar. De er fornøgde med korleis skulen handterer mobbing, men nokre har litt å utsetje på korleis vi følger opp elevar som av og til vert plaga av andre. Foreldre opplever at det er god arbeidsro, med litt variasjon i klassane. Oppgåvene elevane får er passe utfordrande for elevane , og det er rom for å gjer feil i klasserommet. De opplever at kommunikasjonen med skulen er svært bra, og opplever å bli tatt godt imot når de kontaktar skulen. Når de i tillegg opplever at de har god medverknad på skulesituasjonen til dykkar ungar, er vi svært glade.

Takk for tilliten de viser oss gjennom svara i denne undersøkinga!

Vi skal gå inn i tala for dei einskilde spørsmåla, og gjere det vi kan for å verte endå betre.


Etter FAU-møtet igår kom det opp at det er ein del uforsiktig køyring på parkeringsplassen ved avlevering og henting.

Det er viktig å passe godt på, det er mange små på parkeringsplassen, særleg om morgonen.

Minner og om at det ingen skal parkera i busslommen, verken for å avlevere eller hente ungar.


1. Elisabeth Hodne Neverli 930 16656   elisabeth.neverli@fiska.no ( 17/18  ) SEKRETÆR

2. Hege Hopen 98412680 Hege.hopen@kleppnett.no ( 17/18 - 18/19 )   NESTLEIAR

3. Therese Hana   976 47314 Theresehana84@hotmail.com ( 17/18)   KASSERAR

4. Ingrid Sveinsvoll Rosland 40292240 roslandio@kleppnett.no  ( 17/18 - 18/19)   LEIAR

5. Atif Rehman 93878448 atifrehman80@hotmail.com ( 17/18)     SU-MEDLEM

6. Ole Jørgen Nordhagen   98004343   ojnord@online.no ( 17/18- 18/19)   KOMMUNALT FAU

7. Jan Arild Folkvord 911 02767   ja.folkvord@hotmail.com   ( 17/18)    Dette er ei god nettside med mykje informasjon om kva mobbing er, og korleis vi arbeide for å få bukt med dette.

Nullmobbing.no