Meny
Velg seksjon SMU / SU
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 51 78 62 60 Faks: mob.91245393(uteskule) Send e-post til oss
Redaktør: Kariann F. Leikanger
Sjå på høgre side

Her er foreløpig plan, saker kan kome til etterkvart:

 

19.10.17

Konstituering av SU  og rutinar for SU/SMU

Orientering om utviklingsplanar, personalsituasjonen og økonomi i skule og barnehage.

Årsplan for SU/SMU

23.11.17 

Skulemiljøet , resultat av trivselsundersøkingar, elevrådsarbeidet

Orientering om resultat på nasjonale prøvar

Orientering om personalsituasjonen og økonomi

Høyring angåande felles ordensreglement for skulane i Klepp

Skuleruta 18/19

 

01.02.18

Skulemiljøet og elevrådsarbeidet

Orientering om personalsituasjonen og økonomi

Resultat og analyse av foreldreundersøkinga

Ny mal for utviklingsplanar i barnehagane

 

24.05.18

Orientering om personalsituasjonen og økonomi

Utviklingsområde i skule og barnehage neste år