Meny
Velg klasse/område Forside
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51913030 Send oss e-post
Redaktør: Sverre Jørgen Høgmo
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
§9A Handlingsplan Kristianslyst skole
§9A Handlingsplan
Opplæringsloven kapittel 9A: Elevenes skolemiljø

Handlingsplan for Kristianslyst skole finner du her

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket presiserer at den enkelte elev har rett til et trygt og godt skolemiljø. Videre at det er eleven sin oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. At skolemiljøet skal være trygt betyr at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal også ha nulltoleranse for mindre alvorlige krenkelser.

Trygghet handler også om å vite at skolen gjør noe dersom noe skjer, og at tiltak settes inn raskt. Dersom dette ikke skjer innen en uke kan elev og/eller foreldre gå videre til Fylkesmannen med sin sak. Vi oppfordrer alle som kjenner til noen som ikke opplever et trygt skolemiljø om å si fra til skolen, og at vi samarbeider mot et felles mål: Alle elever ved Kristianslyst skole skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.

Informasjon om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø finner du her.

Du finner Opplæringsloven kapittel 9A her: §9A- Elevenes skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: NULLMOBBING.no

Fylkesmannen i Rogaland "Ein trygg skoledag utan mobbing"