Lære for livet

Besøks- og leveringsadresse
Skolevollen 17
4017 Stavanger
Rektor
Sverre Jørgen Høgmo

Om skolen

Kristianslyst skole fikk helt nytt skolebygg i 2014. Vi har ca 470 elever fordelt på 17 klasser.