Skolegård med ungdommer i aktivitet

Informasjon om skolen

Kristianslyst skole fikk helt nytt skolebygg i 2014. Vi har ca 470 elever fordelt på 17 klasser.

Lærerne våre er velutdannede og opptatt av elevene. De har mye godt humør, så skolehverdagen blir ikke kjedelig. I hvert fall ikke i det voksne miljøet. Vi er opptatt av at alle skal ha det bra på skolen. For å få det til, bruker vi mye krefter på aktiviteter i friminuttene, og vi har aktivitetsledere som setter i gang forskjellige aktiviteter. Vi bruker også mye tid på musikk og drama, og det ender ut med tre revyer årlig; en på 9. trinn, en på 10. trinn og en med 10. klasselærerne som avslutning på 10. skoleår. 7.trinn på barneskolene blir invitert til å se dem.

De siste årene har vi hatt fokus på å gjøre undervisningen mer praktisk, relevant, utfordrende og variert. Vi har også fokus på lesing. Spesialundervisningen er organisert slik at nesten alle elevene får sitt tilbud i klassen. Vi har tro på at når elevene får oppgaver tilpasset sine evner og forutsetninger, opplever de mestring. Da blir læring og trivsel bedre.

Vi jobber med internasjonalisering på skolen. Vi har en vennskapsskole i Nablus på Vestbredden og en vennskapsskole på Madagaskar. 

Ellers går mye av tiden vår til å lære. Det er jo egentlig derfor vi er her.

Vi er stolte over fasilitetene våre. Høsten 2014 flyttet vi inn i nye lokaler. I november 2014 ble gamleskolen fra 1969 revet og våren 2015 fikk vi helt ny skolegård. Dagens skolebygg har flott aula med scene og profesjonelt lyd- og lydutstyr, lydtette øvingsrom, blackbox, moderne kjøkken og kunst- og håndverksavdeling. Klasserommene er lyse med store vindusflater.

Av språkfag tilbyr vi spansk, tysk, fransk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag. Vi har en rekke valgfag: fysisk aktivitet og helse, innsats for andre, produksjon for scene, medier og kommunikasjon, friluftsliv, programmering, design og redesign og idéer og praktisk forskning.