Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.
Foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no. 

Mitt navn er Kristin Sædberg og jeg er helsesykepleier på Kristianslyst skole.

Jeg er å treffe på skolen hver dag fra kl. 08:00 - 15:00, tirsdager frem til lunsj.

Du kan ta kontakt pr. telefon 51508267/47696013 (Henvendelse på mobil besvares kun i kontortiden).
E-post: brit.kristin.saedberg@stavanger.kommune.no 

Obs: Ingen sensitive opplysninger må oppgis på mail! Bruk da heller helsenorge eller telefon.
Jeg er tilgjengelig på Helsenorge.no. Dette er en trygg kanal for å sende informasjon til helsesykepleier. Det meste av informasjon og innkallinger fra skolehelsetjenesten vil nå skje via Helsenorge.

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!