Elever i aktivitet i skolegården

Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Her finner du Kristianslyst skole sitt ordensreglement og regler for bruk av IKT. Ordensreglementet blir vedtatt av Samarbeidsutvalget (SU) og evalueres årlig.