Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Kirsten Elin Bergsvik
Rektor
Telefon: 51508748 / 92411793
Gudrun Asgeirsdottir Støle
Avdelingsleder 1.-4. trinn
Telefon: 51508211 / 92404783
Ingvar Lunde
Avdelingsleder 5.-7. trinn
Telefon: 51507108 / 97655083
Katrine Knutsvik
SFO-leder
Telefon: 51507669 / 95015535
Hege Bull Stava
Skolekonsulent
Telefon: 51507300
Brit Haugvaldstad Våga
Helsesykepleier
Tilstede: mandag,tirsdag,torsdag og fredag
Telefon: 51912138
Marthe Nesvik
Helsesykepleier
Tilstede: tirsdag
Telefon: 51912021