Informasjon om skolen

Lassa skole er en 1-7 barneskole på Stokka/Sandal i Stavanger, og vi hører til Eiganes og Våland kommunedel.  
Vi har ca 350 elever fordelt på 14 klasser, med 2 klasser på hvert trinn. På Lassa har vi ca 50 ansatte fordelt på skole og SFO.

Skolen ble tatt i bruk i 1998 og vi har gode klasserom hvor de fleste klasserommene har tilhørende grupperom.  Vi leier gymsal av Ynglinghallen, vår nærmeste nabo, og SFO har også sin base i lokaler i underetasjen på Ynglinghallen.  Vi er heldige som har et flott uteområde med liten skog inntil skolegrensen og vi har mulighet til å benytte flere fotballbaner og idrettsanlegg nær skolen. I tillegg har vi gåavstand til Mosvannet og store Stokkavann, noe som gir rom for variasjon i hverdagens undervisning.

På Lassa skole praktiserer vi "STOPP-regelen." Når en elev sier "STOPP," er leken blitt for voldsom.
"STOPP" er et signal til elevene om at de skal slutte med det de gjør.

Vårt motto er: Vi drar LASSA sammen!  Vi ønsker med dette å framstå som en inkluderende skole for elever og ansatte hvor vi er opptatt av at alle skal få utvikle og bruke sine sterke sider, samt oppleve mestring i hverdagen.

I løpet av skoleåret har hvert trinn ansvar for å arrangere en fellessamling/forestilling for hele skolen og vi prøver å fordele disse forestillingene jevnt utover skoleåret.

Tidlig på høsten arrangerer vi aktivitetsdag hvor elevene blir delt inn i grupper på tvers av trinn og gruppene skal gjennom forskjellige aktiveter på poster rundt om kring i nærmiljøet.  Syvendeklassinger er gruppeledere og lærerne står ansvarlige på postene.  

På Lassa skole har vi et aktivt og godt fungerende elevråd.  Fokuset for elevrådet er fellesskap, samt både Lokal og Global solidaritet.  Lokal solidaritet handler om å skape gode fellesopplevelser innad på skolen, klassevis, trinnvis eller på tvers av trinn.  Global Solidaritet er vårt hovedsatsingsområde hvor vi arrangerer solidaritetsaksjon til inntekt for Hei Verden, Skole for alle prosjektet.