Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Elevene på Lassa skal oppleve at de er betydningsfulle.  Vi vil være en "ja-skole", og er opptatt av å skape en atmosfære som gir gode betingelser for sosial og faglig læring.