Skolens planer

Her finner du våre planer for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi er opptatt av å møte elevene med tillit, respekt og forventninger samtidig som vi vil ivareta elevene slik at de føler seg inkludert og at de opplever mestring hver dag.