Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Resultater på elevundersøkelsen 2015

Resultatene på årets elevundersøkelse foreligger nå. Elevundersøkelsen er en undersøkelse som elevene i hele Norge svarer på i løpet av høsten hvert skoleår. Her stilles det spørsmål om blant annet elevens trivsel, støtte fra hjemmet, motivasjon, skolemiljøet, leksearbeid, vurderingsarbeid og læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn, men både i år og i 2013 gjennomførte Rennesøy skule undersøkelsen i alle klasser, på alle trinn.

Vedlagt finner du resultatene for i år målt opp mot resultatene i 2014 og 2013. Merk altså at grunnlaget i 2014 kun var elever i 7. og 10. klasse.

Generelt kan vi si at de aller fleste elevene som går på Rennesøy skule er godt fornøyde med skoletilværelsen. Elevene trives og er motiverte for skolearbeid. Veldig gledelig å se at tallene for mobbing er svært gode og at et av satsningsområdene for året, nemlig Vurdering for læring, viser positivt igjen i resultatene.

Vi tar med oss det positive og tar selvsagt til oss de tingene som ikke er gode, og vil arbeide aktivt videre med dette. Resultanene blir drøftet og evaluerte både på ledelses og lærer-nivå, samt at de blir presenterte for elevene selv. Vi bruker denne undersøkelsen på en aktiv måte i vårt skoleutviklingsarbeid og jobber for at resultatene neste år skal bli enda bedre.