Våre prinsipper

Mobiltelefon

Rennesøy skule er en mobilfri skole. Dette har vært et prinsipp for skolen siden 2015. I perioden fra 2015 til 2018 var reglene at elevene selv hadde ansvaret for å skru av eller sette mobilen på lydløs, for så å oppbevare denne i sekken. Dette fungerte relativt dårlig. Det var en ordning som var vanskelig å følge opp og som førte til svært mange regelbrudd og unødvendige konflikter.

I 2018 valgte vi, som den eneste ungdomsskolen i Norge, å innføre Yondr-lommer som verktøy for å gjøre skolen mobilfri. Yondr-lommen utdeles elevene når de starter hos oss på Rennesøy og de har ansvaret for lommen sin gjennom de tre årene de er elever hos oss.   

I første time legger elevene mobilene sine i hver sin Yondr-lomme, som låses igjen med en magnet ikke ulik alarmene som henger på klærne i butikken. De kan kun åpnes med en magnet som læreren har. Mobilen blir værende hos Yondr, og Yondr blir værende hos eleven hele skoledagen, også i friminuttene. Ved skoledagens slutt, finner læreren frem magneten og elevene låser selv opp Yondr-lommen.

Ordningen ble innført i en prosess ledet av skolens ledelse og ansatte, og med tett samarbeid og innspill fra FAU, SU og elevene.  

Skolens erfaring er at dette fungerer godt og skolen er tilnærmet fri for mobiltelefoner og det er svært lite støy rundt tiltaket. Det er dog viktig å følge opp regelen og være konsekvente i vår håndheving.

En av våre kjerneverdier er relasjoner og vi er helt klare på at det relasjonelle arbeidet er langt lettere i en mobilfri skole. Det er lek, samtaler og liv i friminuttene hos oss.

For å stimulere til nettopp dette har vi  investert i forskjellige friminuttsaktiviteter som pickleball, teqball, bordtennis, baller, diverse lekekasser og spill, styrkerom o.l for å gi elevene andre ting enn mobilen å drive på med i friminuttene.

Vi opplever at elevene er mer konsentrerte og faglig fokuserte når mobilen ikke er tilgjengelig, og en viktig kilde til distraksjon er tatt bort fra skolehverdagen. Vi erfarte tidligere at mobilen og dens verden var en arena for en del uheldig adferd og krenkelser, mens vi nå har svært få saker med denne tematikken. 

Lekser

Rennesøy skule er en lekseredusert skole med følgende prinsipper:

•Kvalitet og relevans på hjemmeoppgaver fremfor kvantitet
•Hjemmearbeidet skal være variert
•Hjemmearbeidet skal følges opp på skolen
•Skolen skal begrense lekser i perioder med mange vurderingssituasjoner 

Trykte bøker – digitale læremidler

Målet vårt er å ha trykte lærebøker i samtlige teoretiske fag.  Per dags dato har vi nå oppdaterte fagbøker i alle fag, med unntak av ett. I 2024 håper vi på å få kjøpt inn bøker til det siste faget også.
Kommunen har bidratt til at dette er mulig ved å øremerke midler, og samtidig har det vært en klar prioritering fra skolen ledelse. Lærerne har vært med i prosessen om hvilke læreverk som har blitt valgt.
Vi ønsker å finne en balanse mellom det trykte og fysiske og det digitale, og mener det er viktig at elevene våre får erfaringer med begge deler.