Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Erik Nielsen
Rektor
Telefon: 99 23 84 70
Grete Folkestad Breistein
Avdelingsleder
Telefon: 99 64 72 55
Vivian Robertsen
Helsesykepleier
Telefon: 51507938 / 47792436
Brita Nærheim
Rådgiver
Telefon: 41 27 05 72
Nina Gundersen
Sosiallærer
Telefon: 93 44 89 69
Siri-Anne Sørheim Bergum
Skolekonsulent
Telefon: 51 50 74 36