Våre resultater

Rennesøy skole har gode resultat på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og grunnskolepoeng sammenlignet med kommune- og landsgjennomsnitt. Data viser at grunnskolepoeng og resultat på nasjonale prøver holder seg høyt stabile over flere år. Elevene viser god progresjon på nasjonale prøver fra 8. til 9.trinn. Skolen har godt innarbeidede rutiner for oppfølging av resultatene på de nasjonale prøvene og på elevundersøkelsen.

Se vedleggene for grafer i både lesing og regning de siste årene (54 poeng er landsgjennomsnittet). 

Nasjonale prøver 2022

Vi er stolte av resultatene våre på Nasjonale prøver. Elevene scorer høyt både på 8. og 9. trinn.
Vi får inn elever som har høy kompetanse i lesing, regning og engelsk, men likevel får vi til å løfte elevene 3 poeng (lesing) og 5 poeng (regning), på et skoleår. Det er en svært god progresjon.

Årets niendeklasse skårer  58 i lesing og 59 i regning.

Godt jobbet, både elever, lærere og foresatte!

Nasjonale prøver 2023

Nok en gang er resultatene gode, spesielt på 9.trinn.

Elevene viser sterk progresjon fra 8. til .klasse, med en fremgang på 5 skalapoeng i lesing og 6 skalapoeng i regning (forventet fremgang er mellom 3 og 4 poeng). Elevene er med disse tallene blant de aller beste i kommunen. 

Årets 9.klasse skårer 58 i lesing og 59 i regning.